ERDAL GÜZEL

ERDAL GÜZEL


ŞEHİR HASTAHANESiNE “ SALTUKLU” İSMİ YAKIŞMAZMI !

23 Kasım 2020 - 15:09

Sultan Alparslan’ın 1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere açmasıyla birlikte Atayurt’tan, Anadolu’ya çok sayıda Oğuz Türkmen beylikleri giriş yaparak muhtelif bölgelerde beyliklerini kurmuşlardır.
Bu beyliklerden Mengücükler Erzincan ve Kemah’ta , Sökmenliler  Van Gölü Havzası’nda, İnal Oğulları ve Dilmaç Oğulları  Diyarbekir bölgesinde ,Danişmendiler Yeşil Irmak Havzası’nda, Çubuk Oğulları ve Harput Artukluları Elazığ bölgesinde, Artuklular Mardin’de , Erzurum’da ise Saltuklular beyliklerini  kurarak iki asır boyunca varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Ebu’l-Kasım Saltuk tarafından Erzurum’da kurulan Saltuklular   mimari, sanat ve kültür alanında  önemli faaliyetlerde bulunmuşlar ve şehre mühürlerini vurmuşlardır.
Erzurum merkezde ,Kale Cami, Tepsi Minare, Ulu Cami, Üç Kümbetler, İspir’de Kale Cami, Tercan’da Mama Hatun Kervansarayı  Saltukluların kazandırdığı önemli eserlerdir.
Recep b.Karaca, Muhammed b.Hüseyin, Dariri ve tabib Ekmeleddin gibi ilim, edebiyat ve müzik alanında önemli isimlerde yetiştiren Saltukluların bıraktığı izler bu gün şehrimizde hala kendini göstermektedir.
Erzurum’un kadim kültüründe önemli bir yere sahip olan Saltukluların hatırlanması ve gelecek nesillere tanıtılması tarihi bir sorumluluktur.
Bu düşünce doğrultusunda Saltuklu isminin yaşatılması için şehrimizde mahalle, okul, sağlık ocağı gibi yerlere Saltuklu isminin verilmesi ahde vefanın güzel örneklerinden biridir.
Şehrimize ölümsüz eserler bırakan ve şehrimizde kurulan ilk Türk beyliği olan “Saltuklu” isminin yaşatılması için tarihi miras bizlere bir takım sorumluluklar yüklemektedir.
İşte bu sorumluluklar çerçevesinde Saltuklu isminin yeni yapılan Şehir Hastanesi’ne verilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.
Buna benzer uygulamaları ülkemizin çeşitli yerlerinde görmekteyiz.
Konya Karatay Şehir Hastanesi ,Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Mardin Artuklu Üniversitesi bu  düşüncenin  güzel örneklerdir.
Bilindiği üzere şehrimizde Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi adı altında iki isimli görkemli bir hastanemiz mevcuttur. Emsallerine dudak ısırtacak kadar donanımlı olan bu hastanemize “Erzurum Saltuklu Şehir Hastanesi” isminin verilmesi geçmişe saygının güzel bir ifadesi olacaktır diye düşünmekteyiz.
“Tarih geçmişi unutanlar için bir hatırlatmadır” sözünden yola çıkarak, geçmişi hatırlatmak için Saltuklu isminin yaşatılmasının Erzurum kamuoyu tarafından da ilgi göreceğine inanıyor  bu konuyu ilgililere tarihi sorumluluk gereği hatırlatmak istiyoruz.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum