Prof. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ

Prof. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ


REGAİB GECESİ Mİ?..

09 Ocak 2024 - 12:31

Üç aylara giriyor olduğumuz için bu konu birçok yerde önümüze gelecek ve her yıl olduğu gibi birilerinin keyfi ve İslâm’da olmayan yalan yanlış anlatımlarına maruz kalacağız.

Bizler Müslümanlar olarak doğru bilgilerle kendimizi donatmazsak birilerinin uydurduğu bilgilerle amel, ibadet etmek ve uydurma bir dini yaşamak zorunda kalabiliriz.

Şimdi gelelim güncel mevzumuza. Ofsayt kuralı bir milim oynatılsa isyan eden, değiştirilemez, itiraz edilemez kabul ederek liderlerinin, şeyhlerinin, hocalarının söylediklerini kutsayan kahraman Müslümanlar mesele İslâm’ın emirlerine, Peygamber Efendimiz’in söylediklerine gelince umursamaz bir şekilde davranmakta, İslam’a yeni kurallar eklemekte, kuralları kaldırmakta veya esnetmekte pek mahir ve istekli davranmaktadırlar.

Peygamber Efendimize iftira atarak ona isnat edilen uydurma sözlere araştırmadan inanmakta, uydurma olduğunu öğrenince de “olsun ne var ne zararı var” diyebilmektedirler.

Bu yalanlara ve Peygamber Efendimize isnat edilerek atılan iftiralara en güncel örnek “Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur”, “Kim bu ayın girdiğini başkasına haber verirse kıyamete kadar bu kişiye dua edeceğim” uydurmalarıdır.

Müslüman kardeşlerim; bu yalanları paylaşanlar, bu sözlere hadistir diye inananlar ve bu yalanlarla amel edenler olduğunu müşahede etmekteyiz. Bu yüzden bu yazıyı yazarak daha böyle yüzlerce, belki binlerce Peygamber Efendimize iftira edilerek uydurulan söz olduğu noktasında sizleri uyarmak ve bazı konulara dikkatinizi çekmek istedim.

- Regaib gecesinin kandil olarak kutlanmasına ve bu geceye özel ibadetler yapılmasına, Peygamber Efendimizin vefatından yaklaşık 469 veya 437 sene sonra başlanmıştır.

- Bazı eserlerde yer alan, edebe aykırı “Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü gece” yalanıyla birlikte Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı kılmanın sevap olduğu, bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu âlimler tarafından belirtilmiştir.

- İslâm âlimleri; Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn, tebeu't-tâbiîn dönemlerinde Regaib Kandili diye bir gecenin olmadığını, kandil gecelerinin kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini söylemişlerdir.

- İslâm âlimleri; Resûl-i Ekrem tarafından bütün bid’atların yasaklanmasının yanı sıra cuma günü ve gecesi bile özel bir ibadet yapılmasının yasaklandığını bu sebeple Regaip günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmişlerdir.

Kime ve neye hizmet ettikleri meçhul olan birileri ise inatla İslâm’ı hakkıyla yaşamak ve yaşanması için çabalamak yerine bid’atlarla dini bozmaya, insanları yanlış yönlendirerek dinin esaslarından uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar.

Birileri her zamanki gibi, Peygamber Efendimizin bid’atların tümünü yasaklamasına rağmen, “bunda ne kötülük var, insanlar Peygamber Efendimizi anıyor, ibadet ediyor, camileri dolduruyor” diye dinin esaslarından ne kadar uzak olduklarını ortaya koyabilir.

Peygamber Efendimizin yapmadığı, yapılmasını söylemediği Regaip Kandiliyle ilgili rivayetlerin uydurma olduğunun hadis âlimlerince tespit edilmiş olduğu gerçeğine rağmen bu kutlamaları inatla devam ettirenler olacağı gibi, bu gece yapılan kutlamaların bid’at ve sakıncalı olduğu bilgisini İslâm Ansiklopedisinde yayınlayan Diyanet bile, popülist bir tavırla, camilerde bu kutlamalara devam etmektedir.

Buradan yola çıkarak söylemek gerekir ki mesele indirilen dine yani Kur’an ve Sünnete mi yoksa uydurulan dine yani hikâye ve hurafelere mi iman edileceğidir.

Ve bir soru “Cemaatle kılınması farz olan Cuma Namazlarında bile dolmayan camilerin bid’at olan bu ve benzeri gecelerde dolmasının sebebini açıklayabilecek biri var mıdır?”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum